Ampicillin

Ampicillin är ett penicillinantibiotikum som är bra för att behandla många typer av bakterieinfektioner. Det kommer dock inte att fungera för förkylning, influensa eller andra virusinfektioner.

GEMENSAMMA VARUMÄRKEN

Amcill (märke inte längre tillgängligt)

DROGSKLASS

Penicillin antibiotika

KONTROLLERAD ÄMNESKLASSIFICERING

Inte en kontrollerad medicin

GENERISK STATUS

Generisk till lägre kostnad

TILLGÄNGLIGHET

Endast recept

Granskats av:

James Ogbeide, PharmD

Michelle Nguyen, PharmD

Senast granskad på:

14 augusti 2020

Annons

Vad är ampicillin?

Hur ampicillin fungerar

Ampicillin är ett penicillinantibiotikum. Det dödar bakterier genom att hindra dem från att göra sitt eget skyddande hölje i din kropp.

Vad används ampicillin för?

 • Infektioner i urinvägarna och reproduktionssystemet
 • Infektioner i mag-tarmkanalen
 • Luftvägsinfektioner

Ampicillin doseringsformer

flaska oral suspension100ml av 125mg/5ml 200ml av 125mg/5ml 100ml av 250mg/5ml 200ml av 250mg/5ml Tummen upp kapsel250mg 500mgflaska1g 2g 250mg 500mg

Typisk dosering för ampicillin

Vuxna och barn som väger över 20 kg (44,1 lbs):

hormonbehandlingsmediciner
 • Luftvägsinfektioner: Den typiska dosen är 250 mg genom munnen 4 gånger om dagen (eller var 6:e ​​timme).
 • Infektioner i mag-tarmkanalen: Den typiska dosen är 500 mg genom munnen 4 gånger om dagen (eller var 6:e ​​timme).
 • Infektioner i urinvägarna och reproduktionssystemet: Den typiska dosen är 500 mg genom munnen 4 gånger om dagen (eller var 6:e ​​timme).

Barn som väger 20 kg (44,1 lbs) eller mindre:

 • Luftvägsinfektioner: Den typiska dosen är 50 mg/kg/dag totalt genom munnen 4 gånger om dagen (eller var 6:e ​​timme).
 • Infektioner i mag-tarmkanalen: Den typiska dosen är 100 mg/kg/dag totalt genom munnen 4 gånger om dagen (eller var 6:e ​​timme).
 • Infektioner i urinvägarna och reproduktionssystemet: Den typiska dosen är 100 mg/kg/dag totalt genom munnen 4 gånger om dagen (eller var 6:e ​​timme).

Vanliga frågor om ampicillin

Är ampicillin ett starkt antibiotikum?

Ampicillin är ett penicillinantibiotikum som används för att behandla eller förebygga många olika typer av infektioner som blåsinfektioner, lunginflammation, gonorré, hjärnhinneinflammation eller infektioner i magen eller tarmen.


Vad händer om du tar ampicillin med mat?

Din kropp absorberar mindre ampicillin när du tar det med mat eller direkt efter en måltid, vilket innebär att medicinen är mindre effektiv. Det är bäst att ta denna medicin på fastande mage, 1 timme innan du äter eller 2 timmar efter måltid.


Vem ska inte ta ampicillin?

Du bör inte använda ampicillin om du är allergisk mot det eller något penicillinliknande antibiotikum, såsom amoxicillin, dikloxacillin, nafcillin eller penicillin.


Hur lång tid tar det för ampicillin att börja verka?

Ampicillin kommer att börja verka direkt för att bekämpa infektionen i din kropp. Du bör börja må bättre efter 2 dagar, men fortsätt att ta hela kuren av din medicin även om du känner att du inte behöver det längre.


Kan ampicillin ges IV?

Ampicillin kan ges på olika sätt genom injektion: intramuskulärt (IM), genom långsam intravenös (IV) injektion eller genom IV infusion.

För- och nackdelar med ampicillin

Fördelar

Tummen uppBehandlar många typer av bakterieinfektioner och har i allmänhet få biverkningar

Tummen uppFinns som en billig generisk form

Tummen uppFinns som vätska, om du har problem med att svälja piller

Tummen uppKan användas tillsammans med probenecid för att behandla gonorré

Tummen nerSäker att använda på gravida kvinnor och äldre vuxna utan att behöva justera dosen

Nackdelar

Tummen nerMåste ta minst 4 gånger om dagen för att behandla din infektion, vilket är vanligare än vissa andra antibiotika

Tummen nerMåste ta på fastande mage för att öka upptaget, vilket kan orsaka magbesvär

Tummen nerRekommenderas inte för förkylning eller influensa

Tummen nerKan leda till utveckling av Clostridium difficile, även känd som C. diff, som orsakar svår diarré

Fungerar inte lika snabbt som amoxicillin för att döda bakterier

Farmaceut tips för ampicillin

Ta ampicillin på fastande mage och ett helt glas vatten, 30 minuter före eller 2 timmar efter måltider för att öka absorptionen.

Förvara suspensionen i kylen och skaka ordentligt före användning. Kassera flaskan efter 14 dagar för att förhindra antibiotikaresistens och utveckling av andra infektioner.

Avsluta all medicin som din läkare ger dig, även om du börjar må bättre. Att stoppa det tidigt kan göra att bakterierna utvecklar resistens.

Du kan ha diarré eller magbesvär när du tar denna medicin, men det bör bli bättre snart efter avslutad kurs. Du kan ta en daglig probiotika för att hjälpa till med diarrésymtom. Om diarrén blir värre, berätta för din läkare.

Om du använder preventivmedel kan ampicillin göra det mindre effektivt. Prata med din leverantör för att se om du behöver använda en säkerhetskopieringsmetod.

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Försök att ta rätt antal doser varje dag, men ta inte 2 doser samtidigt för att kompensera för en glömd dos.

Ampicillin ordineras i korta behandlingskurser på upp till 14 dagar. Din leverantör kommer att berätta hur länge din kurs kommer att pågå.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du upplever rodnad och klåda i munnen eller slidan (trast) efter att du tagit ampicillin.

Priserna för ampicillin börjar på bara $17,95med en werner-saumweber-kupong. De är snabba, lätta att använda och gratis!

Se kupongpriser

Vilka är biverkningarna av ampicillin?

Med vilken medicin som helst finns det risker och fördelar. Även om medicinen fungerar kan du uppleva några oönskade biverkningar.

Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande:

 • Allvarlig allergisk reaktion (väsande andning, svullnad i ansikte och svalg, snabb hjärtfrekvens, hudutslag, farligt lågt blodtryck)

Följande biverkningar kan bli bättre med tiden när din kropp vänjer sig vid medicineringen. Låt din läkare veta omedelbart om du fortsätter att uppleva dessa symtom eller om de förvärras med tiden.

Vanliga biverkningar

 • Diarre
 • Huvudvärk
 • Ont i munnen eller tungan
 • Vita fläckar i munnen eller på tungan
 • Utslag

Andra biverkningar

 • Lågt antal röda blodkroppar
 • Förhöjda leverenzymer
 • Onormalt antal vita blodkroppar

Källa: DailyMed

Följande biverkningar har också rapporterats:

Tillsammans med dess nödvändiga effekter kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de inträffar.

Sluta ta detta läkemedel och få akut hjälp omedelbart om någon av följande effekter uppstår:

Mindre vanligt

Snabb eller oregelbunden andning

vad används tadalafil för

feber

ledvärk

yrsel eller svimning (plötslig)

svullnad eller svullnad runt ansiktet

röd, fjällande hud

andnöd

hudutslag, nässelutslag, klåda

Kontrollera med din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar uppstår:

Sällsynt

Mag- eller magkramper och smärta (svår)

ömhet i buken

kramper (kramper)

minskad mängd urin

diarré (vattnig och svår), som också kan vara blodig

psykisk depression

illamående och kräkningar

smärta vid injektionsstället

ont i halsen och feber

ovanlig blödning eller blåmärken

gula ögon eller hud

Sällsynt

Endast för penicillin G prokain

Agitation eller stridslystnad

ångest

förvirring

rädsla för förestående död

känna, höra eller se saker som inte är verkliga

Vissa biverkningar kan uppstå som vanligtvis inte kräver läkarvård. Dessa biverkningar kan försvinna under behandlingen eftersom din kropp anpassar sig till medicinen. Din sjukvårdspersonal kanske också kan berätta för dig om sätt att förebygga eller minska några av dessa biverkningar. Kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar fortsätter eller är besvärande eller om du har några frågor om dem:

Vanligare

Diarré (lindrig)

huvudvärk

ont i munnen eller tungan

vaginal klåda och flytningar

vita fläckar i munnen och/eller på tungan

Andra biverkningar som inte är listade kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra effekter, kontrollera med din läkare.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Visa mer

Vilka är riskerna och varningarna för ampicillin?

Ampicillin kan orsaka några allvarliga hälsoproblem. Denna risk kan vara ännu högre för vissa grupper. Om detta oroar dig, tala med din läkare eller apotekspersonal om andra alternativ

C. DIFCILE DIARRE

 • Riskfaktorer: Tar ampicillin under lång tid | Användning av antibiotika

I sällsynta fall kan antibiotika som ampicillin öka din chans att få en allvarlig bakterieinfektion som orsakar svår diarré. Om du utvecklar diarré med lös eller blodig avföring veckor efter att du avslutat medicineringen, prata med din läkare.

5 dagars z-paket

ALLVARLIG ALLERGISK REAKTION

 • Riskfaktorer: Historik av penicillinallergier | Användning av IV och orala penicillinantibiotika

Om du har fått en allergisk reaktion från att ta antibiotika av penicillintyp, såsom andningssvårigheter eller svullnad i ansikte och hals, låt din läkare veta innan du tar detta. ampicillin kanske inte är rätt för dig.

MINSKAD EFFEKTIVITET AV P-P-piller

 • Riskfaktorer: Äter p-piller

Om du tar ampicillin och du också går på p-piller kan p-piller bli mindre effektiv och du kan få genombrottsblödning. Överväg att använda en barriärform av preventivmedel (som kondomer eller diafragma) när du tar ampicillin.

Interaktioner mellan ampicillin och andra mediciner

Ampicillin kan interagera med vissa mediciner eller kosttillskott. Låt alltid din läkare och apotekspersonal veta om andra mediciner eller kosttillskott (inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kost- eller örttillskott) som du för närvarande tar. Listan nedan inkluderar inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner med ampicillin. Observera att endast det generiska namnet på varje läkemedel anges nedan.

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, kan i andra fall två olika läkemedel användas tillsammans även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din läkare vilja ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan behövas. När du tar något av dessa läkemedel är det särskilt viktigt att din läkare vet om du tar något av nedanstående läkemedel. Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis heltäckande.

Användning av läkemedel i denna klass med något av följande läkemedel rekommenderas vanligtvis inte, men kan behövas i vissa fall. Om båda läkemedlen ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder ett eller båda läkemedlen.

 • Alfentanil
 • Amifampridin
 • Amiodaron
 • Avapritinib
 • Axitinib
 • Benshydrokodon
 • Brigatinib
 • Buprenorfin
 • Bupropion
 • Capmatinib
 • Klortetracyklin
 • Koleravaccin, live
 • Klaritromycin
 • Kodein
 • Cyklosporin
 • Daclatasvir
 • Darunavir
 • Deflazacort
 • Demeklocyklin
 • Desogestrel
 • Dienogest
 • Dihydrokodein
 • Donepezil
 • Doxorubicin
 • Doxorubicinhydrokloridliposomen
 • Doxycyklin
 • Dronedarone
 • Drospirenon
 • Elbasvir
 • Encofenib
 • Entrectinib
 • Eravacyklin
 • Erdafitinib
 • Östradiol
 • Etinylestradiol
 • Valfri
 • Etonogestrel
 • Fedratinib
 • Fentanyl
 • Gestodene
 • Glasdegib
 • Grazoprevir
 • Hemin
 • Hydrokodon
 • Lefamulin
 • Lemborexant
 • Levonorgestrel
 • Lorlatinib
 • Lumateperone
 • Lurbinectedin
 • Lymecyklin
 • Meklocyklin
 • Medroxiprogesteron
 • Meperidin
 • Mestranol
 • Metacyklin
 • Metadon
 • Metotrexat
 • Minocyklin
 • Mykofenolatmofetil
 • Neratinib
 • Nifedipin
 • Nomegestrol
 • Norelgestromin
 • Norethindron
 • Norgestimate
 • Norgestrel
 • Olaparib
 • Omadacyklin
 • Oxykodon
 • Oxytetracyklin
 • Pemigatinib
 • Pentazocin
 • Perampanel
 • Piperakin
 • Pretomanid
 • Rimegepant
 • Rolitetracyklin
 • Sarecyklin
 • Segesteron
 • Selpercatinib
 • Selumetinib
 • simeprevir
 • Sufentanil
 • Sulfasalazin
 • Takrolimus
 • Tazemetostat
 • Tetracyklin
 • Tigecyklin
 • Tramadol
 • Ubrogepant
 • Ulipristal
 • Vancomycin
 • Vecuronium
 • Velpatasvir
 • Venetoclax
 • Venlafaxin
 • Voklosporin
 • Voxelotor
 • Voxilaprevir
 • Warfarin
 • Zanubrutinib

Visa mer

Hur mycket kostar ampicillin?

Ampicillin är tillgängligt som ett generiskt läkemedel och kan vara betydligt billigare jämfört med märkesversionen. Om det inte finns en specifik anledning till att du behöver märket, kommer den generiska medicinen att vara ett bättre värde. För ännu mer besparingar, använd en werner-saumweber-kupong och betala bara en bråkdel av försäljningspriset.


ampicillin (generiskt)
Se priser och kuponger

Prissättning baserad på de vanligaste versionerna:60 kapslar ampicillin 500mg

Vilka är alternativen till ampicillin?

Det finns ett antal mediciner som din läkare kan ordinera i stället för ampicillin. Jämför några möjliga alternativ nedan.

Ampicillinläkemedelsklass: Penicillinantibiotikum

Används för:

 • Infektioner i urinvägarna och reproduktionssystemet
 • Infektioner i mag-tarmkanalen
 • Luftvägsinfektioner

Visa priser Amoxicillin (Amoxil) Läkemedelsklass: Penicillinantibiotikum

Används för:

 • Öron-, näs- och halsinfektioner
 • Urinvägsinfektion
 • Nedre luftvägsinfektioner
 • Hudinfektioner
 • Helicobacter pylori-infektion

Se priser Unasyn (ampicillin/sulbaktam) Läkemedelsklass: Penicillinantibiotikum/beta-laktamashämmare

Används för:

 • Hudinfektioner
 • Bukinfektioner
 • Vaginala, ureterala eller äggstocksinfektioner

$

Se priser
Rekommenderas