Hälsoförhållanden

En guide till influensavaccin

Varje år utvecklas influensavaccin för att skydda mot de influensavirus som med största sannolikhet uppstår under influensasäsongerna höst och vinter. Vår guide till influensavaccin tar itu med vanliga frågor om hur influensasprutan fungerar, dess ingredienser och vaccinalternativ.

Vad är allergier?

En allergi är ett obehagligt immunsvar mot ett främmande ämne. Reaktionen kan innefatta utslag, nysningar, svullnad och klåda. Några av de vanligaste allergierna inkluderar pollen, mediciner, skaldjur, husdjursmjäll, gluten och dammkvalster.

Är fetma en sjukdom?

Många tror att fetma är resultatet av livsstilsval. Men om så är fallet, hur kan samma livsstil göra att vissa människor får fetma och andra inte? Är fetma en sjukdom och spelar våra gener en roll?