Tillgång Till Sjukvård

Kapsel eller tablett?

Ett av de mest iögonfallande exemplen på slumpmässig prissättning av mediciner är det varierande priset på kapslar jämfört med tabletter. De flesta läkare och farmaceuter vet det

Kan jag lita på noggrannheten hos fertilitetstester hemma?

Många människor som försöker bli gravida kan undra om de upplever infertilitet. Den exakta orsaken till graviditetsproblem kan vara svår att fastställa. Fertilitetstester hemma är ett verktyg du kan använda för att identifiera potentiella problem. Men hur effektiva är dessa tester? Lär dig mer om infertilitet och hur fertilitetstester hemma kan jämföras med andra alternativ med .

Telehälsotjänster: Exempel på vad telehälsa kan behandla online

När telehälsa öppnade dörrarna för hur vi interagerar med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, kom vi fram till en lista över telehälsotjänster som kan tillhandahållas online. Detta inkluderar teleterapi, sjukgymnastik och arbetsterapi online, akut vård och recept utan att fysiskt behöva gå till en läkare. Läs mer om telehälsotjänster.

Vad betyder 'Off-Label' användning för mediciner?

Off-label användning innebär att ett läkemedel skrivs ut för ett annat tillstånd än vad det godkänts för att behandla. Mediciner används ganska ofta utanför etiketten, och även om detta är en vanlig praxis, kommer det med vissa risker. Vissa läkemedel som används utanför etiketten inkluderar gabapentin, metformin och naltrexon.